Begroting 2021 - 2024
portal

Programma's en Algemene middelen

5. Centrumstad Venlo

Inleiding

Het programma Centrumstad Venlo gaat over de bijzondere positie die Venlo inneemt in stad en regio. De samenleving verandert snel en iedere tijd stelt nieuwe eisen aan de stad en de regio. Venlo ziet de stuwende economische sectoren kennisintensiever worden en de concurrentie om de bedrijven en werknemers toenemen. Om ons profiel en identiteit op economisch en maatschappelijk vlak toekomstbestendig te maken, vraagt dit meer dan ooit om flankerende investeringen. Het is de kunst om een goede balans te creëren in het stedelijk aanbod en ambitie te tonen om het profiel en de identiteit van Venlo aan te scherpen. Dit is geen eenvoudige opgave. Bewoners, bedrijven en bezoekers zijn immers kritischer en mobieler dan ooit tevoren. Venlo moet dan ook blijven verjongen en streven naar demografische diversiteit en balans qua opleidings- en inkomensniveau. Kortom: verleiden, aantrekken en vasthouden van talent voor een sterke regionale economie en een stad in balans.

Bijzondere aandacht vraagt het stedelijk centrum, als middelpunt van de stad en regio Noord-Limburg.Essentieel is een sterk, gevarieerd en compleet stedelijk centrum met voorzieningen én een gevarieerd aanbod van hoogwaardige woonmilieus en woonvormen. Venlo kan zich in een rurale regio onderscheiden met stedelijke woon-, werk- en leefmilieus met een aantrekkingskracht op (toekomstige) bewoners, bedrijven en bezoekers.  

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

25.545

5,8 %

Baten

11.101

2,5 %

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57