Begroting 2021 - 2024
portal

Algemeen

Uiteenzetting van de financiële positie

In dit hoofdstuk wordt allereerst de financiële context op hoofdlijnen toegelicht. Daarnaast komen de financiële ontwikkelingen aan de orde. Vervolgens worden de ontwikkelingen kapitaallasten beschreven.

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57