Begroting 2021 - 2024
portal

Programma's en Algemene middelen

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Inleiding

Binnen dit programma draait het om het bereiken van bewustwording, draagvlak en het actief bijdragen aan verduurzaming met als doel de (nationale) klimaatambities te verwezenlijken. Landelijk zijn klimaatdoelstellingen vastgesteld waar de gemeente Venlo tot 2050 een stevige bijdrage aan moet leveren. Een opgave die inmiddels ook wetenschappelijk is aangetoond en waarvan de gevolgen voor de inwoners van Venlo merkbaar worden als we niet onze verantwoordelijkheid nemen. Het gaat daarbij om thema’s als luchtkwaliteit, hitte, droogte en wateroverlast, maar ook om bijvoorbeeld schaarsheid van bepaalde grondstoffen. Werken aan deze thema’s levert een directe bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving en aan de lokale economie.  

Daarnaast werken we in nauwe verbinding met de andere programma’s om zowel de opgave als de kansen te realiseren.  We zijn ons daarbij bewust dat we voor de uitdaging staan om de grootste verbouwing van Venlo ooit voor te bereiden; nieuwe energie, nieuwe natuur en ander gebruik van ruimte gaan leiden tot een herinrichting van de bebouwde omgeving en openbare ruimte die nieuwe energie gaat brengen in wijken, dorpen en buurten. Nieuwe energie die letterlijk en figuurlijk bijdraagt aan de leefbaarheid en sociale cohesie.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

4.088

0,9 %

Baten

1.389

0,3 %

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57