Begroting 2021 - 2024
portal

5. Centrumstad Venlo

Wat mag het kosten?

Programma 5. Centrumstad Venlo
Uitbreidings- (U) en Vervangingsinvesteringen (V)

Bedragen x € 1.000

Naam

U/V

Rendabel /

Krediet

Voorportaal

Onrendabel

2021

2022

2023

2024

Programmalijn De basis sterk houden

Inrichten openbare ruimte Museumkwartier

U

O

450

Wonen in erfgoed

U

O

200

200

200

200

Totaal 5. Centrumstad Venlo

650

200

200

200

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57