Begroting 2021 - 2024
portal

5. Centrumstad Venlo

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2021

2022

2023

2024

De basis sterk houden

Baten

904

961

961

961

Lasten

12.880

11.904

11.326

11.450

De basis sterk houden

-11.976

-10.943

-10.365

-10.489

Verbreden en robuust maken

Baten

10.197

23.079

30.244

2.011

Lasten

12.283

24.940

32.532

4.193

Verbreden en robuust maken

-2.085

-1.861

-2.288

-2.181

Verdiepen en onderscheiden

Baten

Lasten

383

384

383

383

Verdiepen en onderscheiden

-383

-384

-383

-383

Totaal saldo Programma

-14.444

-13.189

-13.036

-13.054

Bedragen x € 1.000

Begrotingsvoorstellen 2021-2024
Programma 5. Centrumstad Venlo

2021

2022

2023

2024

Transformatiefonds

-1.500

-500

Uitvoering motie Openbare Bibliotheek

-140

-140

-140

-140

Overige voorstellen < € 0,1 miljoen

-150

-150

-80

-80

Totaal programma 5. Centrumstad Venlo

-1.790

-790

-220

-220

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57