Begroting 2021 - 2024
portal

Bijlagen

Bijlage II Investeringen 2021-2024 inclusief kapitaallasten

Bedragen x € 1.000

Naam

E/M*

Krediet

Voorportaal

Kapitaallasten

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

1. Gezond en actief Venlo

Herontwikkeling Vrijenbroek

E

2.381

148

146

144

Renovatie Mytylschool Ulingshof

E

1.349

4

22

94

Renovatie OJBS De Toermalijn

E

1.246

73

72

71

Uitbreiding Groeneveldschool

E

1.051

3

17

74

Renovatie basisschool De Springbeek

E

993

3

16

58

Renovatie basisschool De Schalm

E

955

3

16

67

WMO Hulpmiddelen

E

750

750

750

750

173

341

504

Nieuwbouw sporthal Gulick

E

500

4.340

283

279

Renovatie Titus Brandsmabassischool

E

254

15

15

14

Renovatie Mytylschool Ulingshof

E

232

14

13

13

Renovatie basisschool De Springbeek

E

219

13

13

12

Renovatie De Meule

E

215

13

12

12

Renovatie SBO Kerobei (De Lings)

E

192

13

12

12

Renovatie basisschool Sint Martinus

E

166

12

11

11

Renovatie OJBS De Toermalijn

E

163

10

9

9

Renovatie Groeneveldschool

E

163

10

9

9

Renovatie Rudolf St. Educare

E

157

9

9

9

Renovatie basisschool De Schalm

E

125

9

9

8

1e inrichting OLP en meubilair De Taalbrug

E

115

11

11

11

Buitensportaccommodatie beleid

E

-250

-18

-17

-17

Renovatie basisschool St. Willibrordus

E

1.371

80

79

Renovatie basisschool De Klingerberg

E

982

69

68

Nieuwbouw zwembad De Wisselslag

E

15.000

Totaal 1. Gezond en actief Venlo

10.978

3.103

5.090

15.750

516

1.170

1.543

2. Leefbaar Venlo

Ruimtelijke- fysieke visie Vastenavondkamp

M

2.300

15

24

Vervangen voertuigen

E

685

455

700

600

89

146

234

Verkeersveiligheid en parkeren

M

400

400

400

400

52

103

152

Klantgeleiding publiekshal/burgerzaken

E

345

79

77

75

Vervangen verkeersregelinstallaties

M

298

361

476

451

29

63

94

Vervanging woonwagens

E

130

130

13

25

24

Vervangen speelvoorzieningen

E

100

100

100

100

13

26

38

Cameratoezicht orde en handhaving

E

81

41

82

74

19

28

46

Herinrichting begraafplaatsen

M

50

50

3

3

6

Melding applicatie Openbare ruimte (MOR)

M

40

9

9

9

Bomen Arcen 2024-2027

M

600

Vervanging parkeerautomaten

E

1.700

111

218

Totaal 2. Leefbaar Venlo

4.429

3.188

1.808

2.225

306

605

920

4. Welvarend Venlo

Investeringen Brownfields

M

700

3

9

15

Verkeersroutering havengebied

M

300

24

24

23

Industriehaven kabels en leidingen

E

200

13

12

12

Verwijderen toe- en afrit Jachthavenweg naar rotonde

M

120

8

8

8

Capaciteitsverruiming kruispunt Eindhovenseweg

M

120

8

8

8

Financiering LED-verlichting BV Campus Greenport

E

70

2

2

2

Havenvoorzieningen scheepvaart

M

-425

-6

-55

-54

-53

Totaal 4. Welvarend Venlo

1.085

-6

3

10

16

5. Centrumstad Venlo

Inrichten openbare ruimte Museumkwartier

M

450

32

31

30

Wonen in erfgoed

M

200

200

200

200

14

28

41

Totaal 5. Centrumstad Venlo

650

200

200

200

46

59

72

Algemene middelen

Vergaderinstallatie Raad

E

141

32

32

31

Sociaal intranet**

E

-12

-11

-11

-11

Totaal Algemene middelen

141

-12

21

21

20

* E = Economisch nut / M = Maatschappelijk nut

** Kredietmutatie vindt plaats via de Finrap 2020

Bedragen x € 1.000

Naam

E/M*

Krediet

Voorportaal

Kapitaallasten

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Totaal investeringen economisch nut

E

12.730

5.530

5.972

16.524

-12

764

1.617

2.213

Totaal investeringen maatschappelijk nut

M

4.553

961

1.126

1.651

-6

127

247

358

Totaal investeringen

17.283

6.491

7.098

18.175

-18

892

1.864

2.572

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57