Begroting 2021 - 2024
portal

Programma's en Algemene middelen

4. Welvarend Venlo

Inleiding

Het programma Welvarend Venlo is de economische motor binnen het gemeentelijke programmamanagement. Door het versterken van de kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt, economische speerpuntsectoren, werklocaties en bereikbaarheid  draagt dit programma bij aan een, in economische en maatschappelijke zin,  welvarende gemeente en regio.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

12.866

2,9 %

Baten

7.666

1,8 %

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57