Begroting 2021 - 2024
portal

4. Welvarend Venlo

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Middelen per Collegeproduct inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2021

2022

2023

2024

Bereikb/verkeersveil stad/reg.

Baten

1.321

1.012

843

842

Lasten

2.197

1.835

2.543

2.318

Subtotaal Bereikb/verkeersveil stad/reg.

-876

-823

-1.700

-1.476

Bevord.Agrof.log.en maakindus.

Baten

Lasten

1.123

1.120

911

902

Subtotaal Bevord.Agrof.log.en maakindus.

-1.123

-1.120

-911

-902

Bevorderen toerisme

Baten

Lasten

575

576

575

575

Subtotaal Bevorderen toerisme

-575

-576

-575

-575

Ontwikkelen bedrijventerreinen

Baten

6.280

816

14.655

555

Lasten

8.507

2.880

16.723

2.628

Subtotaal Ontwikkelen bedrijventerreinen

-2.227

-2.064

-2.068

-2.073

Versterken reg.Kennisinfrastr

Baten

64

43

Lasten

463

451

431

428

Subtotaal Versterken reg.Kennisinfrastr

-399

-408

-431

-428

Totaal saldo Programma

-5.200

-4.992

-5.685

-5.453

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57