Begroting 2021 - 2024
portal

Paragrafen

Lokale heffingen

 Herziening gemeentelijk belastingstelsel
De afgelopen jaren is verruiming van het lokaal belastinggebied een nadrukkelijk item geweest. Er zijn diverse onderzoeken gedaan en dit is eveneens onderdeel geweest van lobbytrajecten van o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In het huidige regeerakkoord is de mogelijke verruiming van het lokaal belastinggebied niet opgenomen. Dit ondanks dat het vorige kabinet bouwstenen heeft geformuleerd voor uitbreiding van het lokaal belastinggebied.
Het onderwerp is echter nog steeds (weer) actueel. In een brief van april 2019 aan de Tweede Kamer, deelt staatssecretaris Snel mee dat begin 2020 de bouwstenen voor een beter belastingstelsel klaar zullen liggen. Inmiddels is dit 'Bouwstenentraject'  afgesloten en heeft de staatssecretaris van Financiën een aantal rapporten aangeboden aan deTweede Kamer (mei 2020). Er zijn 10 verschillende onderzoeken uitgevoerd over de volle breedte van het belastingstelsel waaronder de lokale (gemeentelijke) belastingen. In het rapport 'Herziening gemeentelijk belastinggebied' zijn vier beleidsopties nader uitgewerkt:

  1. Verruimen van het gemeentelijk belastinggebied;
  2. Verbreden belastinggrondslag OZB;
  3. Moderniseren overige gemeentelijke belastingen;
  4. Uitbreiden belastinginstrumentarium.

Ondanks de voorliggende rapporten zal naar verwachting de gemeente Venlo ook deze periode grotendeels afhankelijk blijven van inkomsten die van het Rijk worden ontvangen. Het eigen belastinggebied blijft hiermee dus voorlopig beperkt. Dit betekent eveneens dat er voorlopig nog geen hervormingsplan ligt om het evenwicht tussen betalen, bepalen en verantwoorden beter in balans te brengen met de vele taken die gemeenten de laatste jaren erbij hebben gekregen.

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57