Begroting 2021 - 2024
portal

Programma's en Algemene middelen

3. Grenzeloos Venlo

Inleiding

Het programma Grenzeloos Venlo bestaat uit vooral uit randvoorwaardelijke activiteiten voor andere programma’s, een soort van smeerolieprogramma. Het programma is verdeeld in de onderdelen Regionale samenwerking, Public Affairs (PA) en de Duitslandagenda.
De regionale samenwerking in de regio Noord-Limburg is een samenwerkingsverband van de acht Noord-Limburgse gemeenten gericht op het realiseren van de opgaven en ambities benoemd in de Regiovisie Noord-Limburg 2040 – de gezondste regio - en het onderliggende uitvoeringsprogramma, de regionale investeringsagenda met de provincie Limburg en de Regiodeal met het Rijk.
Vanuit public affairs werken we aan de ontwikkeling van een relevant netwerk op verschillende niveaus, om uiteindelijk de voor de gemeente en de regio belangrijke thema’s onder de aandacht te brengen van de andere bestuurlijke organen en deze te beïnvloeden. Om dit te bereiken zijn we actief in diverse externe netwerken, leggen we pro-actief relaties, en organiseren we en nemen we deel aan evenementen.
De activiteiten die onder de programmalijn 'Duitsland-agenda' vallen zijn op zichzelf ook een vorm van public affairs, maar gezien onze grensligging en de toegenomen aandacht voor Duitsland is dit als aparte programmalijn opgenomen.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

2.155

0,5 %

Baten

2.605

0,6 %

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57