Begroting 2021 - 2024
portal

3. Grenzeloos Venlo

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Middelen per Collegeproduct inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2021

2022

2023

2024

Regionale samenwerking

Baten

319

569

569

569

Lasten

911

661

661

661

Subtotaal Regionale samenwerking

-592

-92

-92

-92

Werken voor derden

Baten

2.286

2.286

2.286

2.286

Lasten

1.244

1.244

1.244

1.244

Subtotaal Werken voor derden

1.042

1.042

1.042

1.042

Totaal saldo Programma

450

950

950

950

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57