Begroting 2021 - 2024
portal

3. Grenzeloos Venlo

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2021

2022

2023

2024

Regionale samenwerking

Baten

2.605

2.855

2.855

2.855

Lasten

2.155

1.905

1.905

1.905

Regionale samenwerking

450

950

950

950

Totaal saldo Programma

450

950

950

950

Bedragen x € 1.000

Begrotingsvoorstellen 2021-2024
Programma 3. Grenzeloos Venlo

2021

2022

2023

2024

Aanwending middelen derden door substitutie

-250

250

250

250

Overige voorstellen < € 0,1 miljoen

Totaal programma 3. Grenzeloos Venlo

-250

250

250

250

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57