Begroting 2021 - 2024
portal

3. Grenzeloos Venlo

Wat mag het kosten?

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de begrotingsvoorstellen die gerelateerd zijn aan dit programma en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2021.

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57