Begroting 2021 - 2024
portal

2. Leefbaar Venlo

Wat mag het kosten?

Programma 2. Leefbaar Venlo
Uitbreidings- (U) en Vervangingsinvesteringen (V)

Bedragen x € 1.000

Naam

U/V

Rendabel /

Krediet

Voorportaal

Onrendabel

2021

2022

2023

2024

Programmalijn Dienstverlening

Ruimtelijke- fysieke visie Vastenavondkamp

U

O

2.300

Klantgeleiding publiekshal/burgerzaken

V

O

345

Programmalijn Openbare orde en veiligheid

Cameratoezicht orde en handhaving

V

O

81

41

82

74

Programmalijn Wonen

Vervanging woonwagens

V

O

130

130

Programmalijn Omgeving

Vervangen voertuigen

V

O

685

455

700

600

Vervangen speelvoorzieningen

V

O

100

100

100

100

Herinrichting begraafplaatsen

V

O

50

50

Melding applicatie Openbare Ruimte (MOR)

V

O

40

Bomen Arcen 2024-2027

V

O

600

Programmalijn Bereikbaarheid

Verkeersveiligheid en parkeren

U

O

400

400

400

400

Vervangen verkeersregelinstallaties

V

O

298

361

476

451

Vervangen parkeerautomaten

V

O

1.700

Totaal 2. Leefbaar Venlo

4.429

3.188

1.808

2.225

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57