Begroting 2021 - 2024
portal

2. Leefbaar Venlo

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Middelen per Collegeproduct inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2021

2022

2023

2024

Aantrekkel. woon- en leefomg.

Baten

18.634

17.693

26.763

15.445

Lasten

22.300

21.401

30.349

18.847

Subtotaal Aantrekkel. woon- en leefomg.

-3.666

-3.708

-3.586

-3.402

Beheer.onderh.gem.vastgoed

Baten

1.857

1.857

1.857

1.857

Lasten

1.968

2.017

2.013

2.008

Subtotaal Beheer.onderh.gem.vastgoed

-112

-161

-157

-151

Beheer.onderh.openbare ruimte

Baten

23.167

23.487

23.459

23.454

Lasten

39.868

40.624

38.892

40.174

Subtotaal Beheer.onderh.openbare ruimte

-16.702

-17.137

-15.434

-16.720

Bestuur

Baten

158

158

158

158

Lasten

4.201

4.212

4.174

4.170

Subtotaal Bestuur

-4.042

-4.053

-4.015

-4.012

Brandweerzorg

Baten

Lasten

7.775

7.803

7.842

7.842

Subtotaal Brandweerzorg

-7.775

-7.803

-7.842

-7.842

Crisisbeh. & rampenbestrijd.

Baten

Lasten

248

248

248

248

Subtotaal Crisisbeh. & rampenbestrijd.

-248

-248

-248

-248

Cultuurhist.archeolog waarden

Baten

Lasten

346

366

365

365

Subtotaal Cultuurhist.archeolog waarden

-346

-366

-365

-365

Gemeentearchief

Baten

10

10

10

10

Lasten

1.166

1.165

1.163

1.162

Subtotaal Gemeentearchief

-1.156

-1.155

-1.153

-1.152

Geo-informatie

Baten

Lasten

1.045

919

911

910

Subtotaal Geo-informatie

-1.045

-919

-911

-910

Levenszaken

Baten

2.163

1.967

1.860

1.860

Lasten

2.845

2.839

2.823

2.774

Subtotaal Levenszaken

-683

-872

-963

-914

Omgevingskwaliteit

Baten

Lasten

42

42

42

42

Subtotaal Omgevingskwaliteit

-42

-42

-42

-42

Ontwikkelen bedrijventerreinen

Baten

Lasten

Subtotaal Ontwikkelen bedrijventerreinen

Parkeervoorzieningen

Baten

3.266

3.349

3.349

3.349

Lasten

2.330

1.968

1.953

1.948

Subtotaal Parkeervoorzieningen

936

1.381

1.396

1.401

Passend woningaanbod

Baten

128

1.256

Lasten

595

1.721

461

458

Subtotaal Passend woningaanbod

-467

-464

-461

-458

Publieke informatievoorziening

Baten

Lasten

Subtotaal Publieke informatievoorziening

Veiligheid

Baten

228

28

28

28

Lasten

3.284

3.098

2.796

2.738

Subtotaal Veiligheid

-3.055

-3.070

-2.768

-2.710

Totaal saldo Programma

-38.401

-38.615

-36.548

-37.526

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57