Begroting 2021 - 2024
portal

2. Leefbaar Venlo

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2021

2022

2023

2024

Bereikbaarheid

Baten

3.266

3.349

3.349

3.349

Lasten

2.330

1.968

1.953

1.948

Bereikbaarheid

936

1.381

1.396

1.401

Dienstverlening

Baten

2.331

2.136

2.028

2.028

Lasten

8.212

8.215

8.160

8.107

Dienstverlening

-5.881

-6.080

-6.132

-6.078

Omgeving

Baten

23.167

23.487

23.459

23.454

Lasten

40.952

41.582

39.842

41.124

Omgeving

-17.786

-18.095

-16.384

-17.670

Openbare orde en veiligheid

Baten

228

28

28

28

Lasten

11.306

11.149

10.886

10.828

Openbare orde en veiligheid

-11.078

-11.121

-10.857

-10.800

Wonen

Baten

20.618

20.806

28.620

17.302

Lasten

25.211

25.507

33.191

21.680

Wonen

-4.593

-4.701

-4.571

-4.378

Totaal saldo Programma

-38.401

-38.615

-36.548

-37.526

Bedragen x € 1.000

Begrotingsvoorstellen 2021-2024
Programma 2. Leefbaar Venlo

2021

2022

2023

2024

Voorziening basis op orde Openbare ruimte

-1.132

-863

-94

-1.071

Herbestemming Samenlevingsagenda 2021 (A1)

-500

-500

Veiligheidsregio Gemeentelijke bijdrage

-334

-334

-336

-336

Actualisatie Registratie Niet Ingezetenen (RNI)

-280

-280

-280

-203

Ontwikkeling parkeerinkomsten

-268

Verlenging detachering WAA medewerkers scanwerkzaamheden

-120

-240

-240

-120

Overige voorstellen < € 0,1 miljoen

-64

-165

-138

-115

Totaal programma 2. Leefbaar Venlo

-2.697

-2.382

-1.088

-1.844

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57