Begroting 2021 - 2024
portal

4. Welvarend Venlo

Wat mag het kosten?

Programma 4. Welvarend Venlo
Uitbreidings- (U) en Vervangingsinvesteringen (V)

Bedragen x € 1.000

Naam

U/V

Rendabel /

Krediet

Voorportaal

Onrendabel

2021

2022

2023

2024

Programmalijn Economie

Investeringsmiddelen Brownfields

U

O

700

Financiering LED-verlichting BV Campus Greenport

U

R

70

Programmalijn Mobiliteit

Verkeersroutering havengebied

U

O

300

Industriehaven: kabels en leidingen

U

O

200

Verwijderen toe- en afrit Jachthavenweg naar rotonde

U

O

120

Capaciteitsverruiming kruispunten Eindhovenseweg

U

O

120

Havenvoorzieningen scheepvaart

U

R

-425

Totaal 4. Welvarend Venlo

1.085

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57