Begroting 2021 - 2024
portal

4. Welvarend Venlo

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2021

2022

2023

2024

Economie

Baten

6.029

603

555

555

Lasten

9.954

4.363

4.110

4.105

Economie

-3.925

-3.760

-3.554

-3.549

Kennisinfra en arbeidsmarkt

Baten

64

43

Lasten

463

451

431

428

Kennisinfra en arbeidsmarkt

-399

-408

-431

-428

Mobiliteit

Baten

1.572

1.225

14.943

842

Lasten

2.448

2.048

16.643

2.318

Mobiliteit

-876

-823

-1.700

-1.476

Totaal saldo Programma

-5.200

-4.992

-5.685

-5.453

Bedragen x € 1.000

Begrotingsvoorstellen 2021-2024
Programma 4. Welvarend Venlo

2021

2022

2023

2024

Aanvullende financiering BV Campus Greenport Venlo

-167

SmartwayZ

-100

-100

-100

Overige voorstellen < € 0,1 miljoen

Totaal programma 4. Welvarend Venlo

-267

-100

-100

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57