Begroting 2021 - 2024
portal

5. Centrumstad Venlo

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Middelen per Collegeproduct inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2021

2022

2023

2024

Grootstedelijke functies

Baten

904

961

961

961

Lasten

12.345

11.342

10.795

10.950

Subtotaal Grootstedelijke functies

-11.441

-10.381

-9.834

-9.989

Venlo studentenstad

Baten

Lasten

16

16

16

16

Subtotaal Venlo studentenstad

-16

-16

-16

-16

Verbeteren ruimtel. kwaliteit

Baten

10.197

23.079

30.244

2.011

Lasten

13.184

25.871

33.430

5.059

Subtotaal Verbeteren ruimtel. kwaliteit

-2.986

-2.792

-3.185

-3.048

Totaal saldo Programma

-14.444

-13.189

-13.036

-13.054

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57