Begroting 2021 - 2024
portal

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Wat mag het kosten?

Programma 6. Circulaire en duurzame hoofdstad
Uitbreidings- (U) en Vervangingsinvesteringen (V)

Bedragen x € 1.000

Naam

U/V

Rendabel /

Krediet

Voorportaal

Onrendabel

2021

2022

2023

2024

Geen nieuwe investeringen van toepassing binnen dit programma

Totaal 6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57