Begroting 2021 - 2024
portal

1. Gezond en actief Venlo

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Middelen per Collegeproduct inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2021

2022

2023

2024

Adequate leeromgeving

Baten

71

88

88

88

Lasten

9.875

10.393

10.811

11.426

Subtotaal Adequate leeromgeving

-9.804

-10.305

-10.723

-11.338

Arbeidsmarktparticipatie

Baten

1.569

1.269

1.269

1.269

Lasten

22.580

22.044

22.044

22.044

Subtotaal Arbeidsmarktparticipatie

-21.012

-20.775

-20.775

-20.775

Armoedebeleid

Baten

88

88

88

88

Lasten

7.183

7.130

7.130

7.130

Subtotaal Armoedebeleid

-7.095

-7.042

-7.042

-7.042

Beschermd wonen

Baten

947

947

947

947

Lasten

30.871

30.780

30.780

30.780

Subtotaal Beschermd wonen

-29.924

-29.832

-29.832

-29.832

Competentie ontwikkeling

Baten

4.766

3.558

3.558

3.558

Lasten

5.274

4.000

4.001

4.001

Subtotaal Competentie ontwikkeling

-508

-442

-443

-443

Gezondheid van burgers

Baten

529

457

457

457

Lasten

7.113

6.539

6.564

6.564

Subtotaal Gezondheid van burgers

-6.583

-6.081

-6.106

-6.106

Inkomensondersteuning

Baten

49.640

49.232

48.824

48.824

Lasten

53.126

52.419

51.712

51.462

Subtotaal Inkomensondersteuning

-3.486

-3.187

-2.887

-2.637

Kleinschalig cult initiatieven

Baten

38

38

38

38

Lasten

665

448

376

374

Subtotaal Kleinschalig cult initiatieven

-628

-410

-338

-336

Maatschappelijke participatie

Baten

Lasten

156

347

382

382

Subtotaal Maatschappelijke participatie

-156

-347

-382

-382

Sociale Basisondersteuning

Baten

3.768

1.751

1.751

1.751

Lasten

29.204

27.639

27.279

27.062

Subtotaal Sociale Basisondersteuning

-25.436

-25.888

-25.528

-25.311

Sociale Wijkteams

Baten

4.760

4.766

4.772

4.777

Lasten

68.795

65.752

64.565

63.341

Subtotaal Sociale Wijkteams

-64.035

-60.986

-59.793

-58.564

Sportontwikkeling

Baten

237

237

237

237

Lasten

1.606

1.528

1.528

1.528

Subtotaal Sportontwikkeling

-1.369

-1.292

-1.292

-1.292

Sportvoorzieningen

Baten

2.865

2.935

3.005

3.074

Lasten

7.520

7.535

7.537

7.509

Subtotaal Sportvoorzieningen

-4.655

-4.599

-4.532

-4.435

Toezicht op competentieontw.

Baten

1.038

1.038

1.038

1.038

Lasten

1.358

1.358

1.358

1.358

Subtotaal Toezicht op competentieontw.

-320

-320

-320

-320

Totaal saldo Programma

-175.009

-171.506

-169.993

-168.813

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57