Begroting 2021 - 2024
portal

Algemene middelen

Wat mag het kosten?

Algemene middelen

Bedragen x € 1.000

Naam

U/V

Rendabel /

Krediet

Voorportaal

Onrendabel

2021

2022

2023

2024

Programmalijn Algemene middelen

Vergaderinstallatie Raad

V

O

141

Sociaal Intranet*

V

O

*Kredietmutatie vindt plaats via de Finrap 2020

Vergaderinstallatie Raad               € 141.000

De huidige vergaderinstallatie dateert van 2008 en complete vervanging is noodzakelijk om de continuïteit te kunnen garanderen, mede ook omdat vanaf 2021 dit systeem niet meer wordt geleverd en de ondersteuning komt te vervallen. De nieuwe vergaderinstallatie dient technisch en kwalitatief van hoger niveau te zijn en te worden voorzien van software voor het uitvoeren van stemrondes. We willen een storingsvrije installatie kunnen garanderen, waarmee volledige ondersteuning van de vergaderingen mogelijk is, voorzien van de laatste nieuwe technieken en waarmee kwalitatief goede presentatie naar de burgers mogelijk is.
De vergaderapparatuur inclusief control-units worden vervangen door nieuwe apparatuur die toekomstproof is. Het vergadersysteem gaan we uitbreiden met stemsoftware, zodat stemmingen digitaal kunnen plaatsvinden en uitkomsten getoond kunnen worden. De camerasystemen worden vervangen door camera’s met full hd kwaliteit. In de parterre wordt de control-unit vervangen en worden de beamers vervangen door full hd beamers.

Sociaal intranet                      €

Vrijval restantkrediet sociaal intranet wordt niet als vrije ruimte binnen het kapitaallastenplafond benut maar ingezet voor de taakstelling organisatie. Er is gekozen voor een ‘standaard’ intranet oplossing in plaats van het beoogde maatwerk voor een nieuw intranet, waardoor een gedeelte van het krediet vrijvalt.

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57