Begroting 2021 - 2024
portal

Paragrafen

Grondbeleid

De gemeente Venlo heeft ca. 30 grondexploitaties als onderhanden werk. Toekomstige winsten uit grondexploitaties worden nauwelijks nog verwacht na het financieel afsluiten van Trade Port West afgelopen jaar. Wel komen in de eerstvolgende jaren wellicht positieve resultaten uit de verkoop van landbouwgronden.

Voor de verliesgevende exploitaties is conform voorschriften de Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten gevormd. Deze heeft medio 2020 een stand van € 47,8 miljoen.

De Algemene Grondreserve heeft op 31 december 2020 een verwachte stand van €8.6 miljoen Verwacht wordt dat deze reserve de komende jaren zal fluctueren tussen € 8,0 en € 9,0 miljoen. Dit is nadrukkelijk afhankelijk van ontwikkelingen in de lopende exploitaties zoals Kazernekwartier en de grote woningbouwlocaties.

Voor nadere detaillering van het grondbeleid verwijzen we naar de Nota Grondbedrijf en Vastgoed 2021 die tevens in november aan de Raad wordt aangeboden.

Deze pagina is gebouwd op 01/20/2021 16:03:29 met de export van 01/20/2021 15:35:57